telc pranë DEKRA Akademie në Shqipëri

telc (The Europian Language Certifikates) me seli kryesore në Frankfurt, ofron mbi 40 provime gjuhe. Qëllimi i tij është nxitja dhe promovimi i shumëgjuhësisë në Europë për përmirësimin e komunikimit dhe nxitjen e mobilitetit veçanërisht në tregun e punës.

Certifikata telc njihet sot në mbi 20 shtete europiane. 3000 shkolla të gjuhëve të huaja dhe institute në Europë si dhe 7000 mësues të kualifikuar disponojnë një licencë telc të vlefshme për të testuar njohuritë e gjuhës.

 

PROVIMET TELC

Mbi 40 provime gjuhe

telc (The Europian Language Certifikates) me seli kryesore në Frankfurt, ofron mbi 40 provime gjuhe.

NJIHET NE TE GJITHE BOTEN

Njihet në të gjithë botën

Certifikata telc njihet në të gjithë botën.

KURSE PERGATITORE

Kurse parapërgatitore

telc ofron kurse përgatitore, me qëllim njohjen e përmbajtjes dhe modelit konceptual të provimit për të gjithë të interesuarit.

mesimi ne telc

Mësimi në telc

Në telc keni mundesi ta zhvilloni mësimin në klase ose online. Mesimi zhvillohet në grupe te kufizuara, por edhe individuale, në varësi të nevojave tuaja.

Metoda interaktive të mësimdhënies

Metoda interaktive të mësimdhënies & ambiente moderne

Metoda interaktive të mësimdhënies dhe ambiente moderne.

telc111

Provimet telc

Mësimi i gjuhës gjermane zhvillohet në qytetet kryesore në vend.
Provimet jepen në Tiranë.
Provimet korrigjohen në Gjermani.

Programi telc për gjuhën gjermane ofron:

A2

telc Deutsch A2+Beruf

  • Start Deutsch 2
  • telc Deutsch Schule
A2-B1

Deutsch Test für Zuwanderer A2 – B1

B1

telc Deutsch B1 + Beruf

  • Zertifikat Deutsch
  • Zertifikat Deutsch für Jugendliche
B1-B2

telc Deutsch B1-B2 Pflege

B2 BERUF

telc Deutsch B2 + Beruf

B2

telc Deutsch B2

B1-B2 BERUF

telc Deutsch B1-B2 Beruf

B2-C1 MEDIZIN

telc Deutsch B2 – C1 Medizin

B2-C1 MEDIZIN Zugangsprüfung

telc Deutsch B2- C1 Medizin Zugangsprüfung

C1

telc Deutsch C1

  • telc Deutsch C1 Beruf
  • telc Deutsch C1 Hochschule
C2

telc Deutsch C2

  • DEKRA Akademie në bashkëpunim të ngushtë me telc organizoi në muajin mars 2016 një trajnim lidhur me kualifikimin dhe licensimin e 13 mësuesve të gjuhës gjermane nga Shqipëria dhe rajoni. Mësuesit certifikohen për testim në nivelet gjuhësore nga A2 deri ne C1.
  • Një vend të rëndësishëm zë edhe testimi lidhur me njohuritë gjuhësore të  fushës së infermieristikës telc Deutsch B1-B2 Pflege dhe mjekësisë telc Deutsch B2- C1 Medizin.
  • Për çdo paqartësi apo pyetje rreth certifikimit Telc telefononi në numrin 069 40 45 875 ose shkruani tek: telc.albania@dekra.com ose vizitoni faqen e Facebook “Telc Prüfungen in Albanien“.