telc

telc  pranë DEKRA Akademie në Shqipëri

telc (The Europian Language Certifikates) me seli kryesore në Frankfurt, ofron mbi 40 provime gjuhe. Qëllimi i tij është nxitja dhe promovimi i shumëgjuhësisë në Europë për përmirësimin e komunikimit dhe nxitjen e mobilitetit veçanërisht në tregun e punës.

Çertifikata telc njihet sot në mbi 20 shtete europiane. 3000 shkolla të gjuhëve të huaja dhe institute në Europë si dhe 7000 mësues të kualifikuar disponojnë një liçencë telc të vlefshme për të testuar njohuritë e gjuhës.

Programi telc per gjuhën gjermane ofron:

 • Start Deutsch A1
 • telc deutsch A1 Junior
 • telc Deutsch A2+Beruf
 • Start Deutsch 2
 • telc Deutsch Schule
 • Deutsch Test für Zuwanderer A2 – B1
 • telc Deutsch B1 + Beruf
 • Zertifikat Deutsch
 • Zertifikat Deutsch für Jugendliche
 • telc Deutsch B1-B2 Pflege
 • telc Deutsch B2 + Beruf
 • telc Deutsch B2
 • telc Deutsch B1-B2 Beruf
 • telc Deutsch B2 – C1 Medizin
 • telc Deutsch B2- C1 Medizin Zugangsprüfung
 • telc Deutsch C1
 • telc Deutsch C1 Beruf
 • telc Deutsch C1 Hochschule
 • telc Deutsch C2
 • DEKRA Akademie në bashkëpunim të ngushtë me telc organizoi në muajin mars 2016 një trainim lidhur me kualifikimin dhe liçensimin e 13 mësuesve të gjuhës gjermane nga Shqipëria dhe rajoni. Mësuesit çertifikohen për testim në nivelet gjuhësore nga A2 deri ne C1.
 • Një vend të rëndësishëm zë edhe testimi lidhur me njohuritë gjuhësore të  fushës së infermieristikës telc Deutsch B1-B2 Pflege dhe mjekësisë telc Deutsch B2- C1 Medizin.
 • Për çdo paqartësi apo pyetje rreth çertifikimit Telc telefononi në numrin 069 40 45 875 ose shkruani tek: telc.albania@gmail.com ose vizitoni faqen e Facebook “Telc Prüfungen in Albanien“.
 • telc pranë DEKRA Akademie në Shqipëri
 • Fachkenntnissprufung – Provimi i liçensës në Gjermani