Perspektive pune

Keni mundësinë të punësoheni në një ndër punëdhënësit më të njohur gjermanë në infermieri !

Dekra Akademie u mundëson infermierëve të përfshirë në programin trainues jo vetëm njohjen e punëdhënësve të ardhshëm, por edhe kontakte të drejtpërdrejta me ta. Kjo përbën një mundësi shumë të mire për të ndërtuar marrëdhënie me ta si dhe mundësi për preferencat personale të infermierëve për të zgjedhur vendin ku do jetojnë e punojnë. Infermierët dhe mjekët punojnë ngushtësisht me njëri-tjetrin si një skuadër e dedikuar dhe që karakterizohet nga dëshira dhe vullneti i përbashkët për një shërbim sa më të përsosur për pacientët e tyre.